Cabo Verde

Op het eerste gezicht lijkt het een paradijselijk Caribisch oord. Afgetrainde lijven rennen op en neer op het strand, andere zonnen, aan de kunst lijn zie je moderne witte huizen steken af tegen gekleurde huizen. Er totaal geen drukte of haast te vinden. Een prachtige  vakantiebestemming?

Maar als de zon dan in die bak met water verdwijnt komt er lijkt er een ander licht te schrijnen en blijkt dat er achter dit  paradijselijke masker zich een arm Afrikaans land met koloniale littekens schuil houdt. Hoewel Kaapverdië gezien wordt als een van de meest ontwikkelde landen van Afrika, is  het nog steeds een van de armste. Sinds 1975 is Kaapverdië onafhankelijk van Portugal en vele hebben geleden onder de dictatuur van toen. Er zijn weinig natuurlijke grondstoffen en door waterschaarste en het droge klimaat hebben hongersnoden in het verleden al vaker voor misère gezorgd.

Kaapverdië heeft ook ernstige problemen met criminaliteit.Door de ligging en de vele kusten is de eilandarchipel een ideaal doorvoer landvan drugs uit Colombia naar Europa. Achter de kleurrijke moderne kusthuizenliggen half afgebouwde blokken en krotten waar criminaliteit hoog tij viert.Tevens kent het land ook een groot probleem met alcoholisme. Suikerriet isbijna het enigste wat het land verbouwt, en dus wordt er met grote schalenGrogue (een soort rum) geproduceerd. Voor omgerekend 9 cent koop je al een flesen voor de sociale onderlaag is deze drank een verdoving voor de armoede.  

Door de vele overzeese emigranten waar veel familiesafhankelijk van zijn, merk je dat de westerse cultuur zich langzamerhand onderde jongere verspreid. Deze verandering door toedoen van globalisering, heeftzijn weerslag op de eilanden: er is weinig te doen, de sociale controle isgroot, de werkloosheid is hoog en voor vele is er weinig geld om te emigreren.Verveling is dan ook een wijd verspreid onder jongeren. Overdag lijken ze fiten relaxt te zijn, maar als de zon onder is drinken ze zich disfunctioneel waardoorin een neerwaartse spiraal belanden. Kaapverdië is wellicht voor de rijken eenparadijs maar voor de armen is het een gevangenis.