Mijn naam is Jeroen Bronckers, filmmaker, fotograaf en digitale kunstenaar. Vanuit een existentiële en soms absurdistische bril kijk ik naar mens en maatschappij, aan de ene kant als iets wat kapot is en waarvan je de scheuren altijd zal blijven zien, en aan de andere kant  als een existentiële schoonheid die zich ogenschijnlijk walsend voortbeweegt door tijd en ruimte.

ALL WORK